O nas

Główna/
O nas

  Historia Działalności

  PMC spółka z o.o. została założona w 2016 roku ​i prowadzi działalność na terenie całej Polski.

  Od początku specjalizuje się w świadczeniu organizacjom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania oraz wsparcia rozwoju z wykorzystaniem funduszy pomocowych.

  Nasza obecna działalność skupia się na trzech obszarach:

  • szkolenia, wdrażanie i outsourcing systemów zarządzania wg międzynarodowych standardów
  • pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji UE
  • wsparcie rozwoju eksportu

  W przeciągu ponad 3 letniej historii spółka PMC zrealizowała dziesiątki projektów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców, administracji i innych podmiotów. Sami także korzystamy z możliwości dofinansowania działalności jako beneficjent funduszy Unii Europejskiej.

  Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez klientów, jednostki certyfikujące, instytucje finansowe, izby gospodarcze oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała nam akredytacje jako wykonawcy usług dotowanych przez UE, w ramach programów:

  • przedakcesyjnych:
  • Phare 2000/2002 : Wstęp do Jakości
  • Phare 2002/2003 : Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  • strukturalnych : Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
  • Jakość
  • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

  Nasz potencjał merytoryczny, organizacyjny i finansowy został pozytywnie oceniony przez PARR czego potwierdzeniem jest uzyskanie wpisu do ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych.

  Dzięki temu zdobyliśmy uprawnienie do realizacji szkoleń i usług doradczych, na które przedsiębiorstwa i ich pracownicy moga pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.