Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Badania i Rozwój

GłównaOfertaDotacje UE
Badania i Rozwój

Dotacje UE na projekty badawczo-rozwojowe

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, które następnie powinny zostać wdrożone poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usługi na bazie wyników projektu.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • dla firm mikro i małych
 • 70-80% kosztów kwalifikowalnych dla badań przemysłowych
 • 45-60% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojowych
 • dla firm średnich
 • 60-75% kosztów kwalifikowalnych dla badań przemysłowych
 • 35-50% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojowych
 • dla firm dużych
 • 25-40% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojwych zwiazanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników
 • zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych lub OBR
 • amortyzacja / leasing infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • zakup materiałów i sprzętu do badań
 • amortyzacja / wynajem / wieczyste użytkowanie gruntów i budynków
 • koszty utrzymania budynków, ich adaptacji, mediów

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Monika Ciszak