Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

GłównaOfertaDotacje UE
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa duże mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju infrastruktury transportowej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu terenu pod budowę, budowę hal produkcyjnych, szkoleń pracowników, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

Dostępne są środki na szczeblu krajowym w ramach programów:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko