Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Dotacje na szkolenia

GłównaOfertaDotacje UE
Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2015-2020 można się ubiegać o dotacje na:

  • szkolenia wewnętrzne tj. dla własnych pracowników
  • szkolenia zewnętrzne tj. szkolenia klientów/partnerów

POWER jest realizowany przez poszczególne województwa oraz na szczeblu krajowym.

Nabory wniosków w poszczególnych województwach są realizowane wg harmonogramów regionalnych w 2017 roku.

Przy spełnieniu określonych warunków, można uzyskać dofinansowanie nawet 100% wydatków.

Spółka PMC pomaga przygotowywać wnioski aplikacyjne na projekty szkoleniowe, a także występuje w roli koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłowość realizacji oraz rozliczeń wg wymagań POWER.