Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Eksport

GłównaOfertaDotacje UE
Eksport

Dotacje UE na promocję marki i rozwój eksportu

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych i regionalnych specjalizacji, a także w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • w ramach pomocy publicznej
 • 50% wydatków kwalifikowalnych
 • w ramach pomocy de minimis
 • 85% kosztów kwalifikowalnych - dla mikro przedsiębiorstw
 • 75% kosztów kwalifikowalnych - dla małych firm
 • 60% kosztów kwalifikowalnych - dla średnich firm

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

 • wyjazdy na targi branżowe
 • udział w targach w roli wystawcy
 • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
 • wykonanie i/lub tłumaczenie na języki obce strony internetowej www
 • szkolenia nt. możliwości i zasad prowadzenia eksportu
 • usługi doradcze w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

Wartości projektów różnią się w poszczególnych programach i mogą wynieść od 100 tys. do 1 mln zł.

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Monika Ciszak