Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Go To Brand

GłównaOfertaDotacje UEEksport
Go To Brand

Go To Brand - dotacje na eksport

Go To Brand to krajowy program rozwoju eksportu realizowany w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Można w nim aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

Wnioski należy składać do 4 kwietnia 2019 roku.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu jak m.in.:

 • sprzęt medyczny
 • kosmetyki
 • IT / ICT
 • meble
 • jachty i łodzie
 • polskie specjalności żywnościowe
 • usługi prozdrowotne
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • budowa i wykańczanie budowli
 • biotechnologia i farmaceutyka

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • w ramach pomocy publicznej
 • 50% wydatków kwalifikowalnych
 • w ramach pomocy de minimis
 • 85% kosztów kwalifikowalnych - dla mikro przedsiębiorstw
 • 75% kosztów kwalifikowalnych - dla małych firm
 • 60% kosztów kwalifikowalnych - dla średnich firm

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

 • wyjazdy na targi branżowe
 • udział w targach w roli wystawcy
 • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
 • wykonanie i/lub tłumaczenie na języki obce strony internetowej www
 • szkolenia nt. możliwosci i zasad prowadzenia eksportu
 • usługi doradcze w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

Maksymalna wartość projektu może wynieść 1 mln złotych.

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Monika Ciszak