Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Zachodniopomorskie

GłównaOfertaDotacje UEEksport
Zachodniopomorskie

Dotacje UE na wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest rozwój eksportu i ekspancja na rynki zagraniczne przedsiębiorstw.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Wnioski należy składać w 2017 roku.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 tys. złotych.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 85% wydatków - w ramach pomocy de minimis
  • 50% wydatków - w ramach regionalnej pomocy publicznej

Wydatki kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie oferty podczas targów
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawiennichych w charakterze wystawcy
  • udział w misjach zagranicznych połaczonych ze spotkaniami z kontrahentami
  • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  • doradztwo w zakresie wyszukiwania kontrahentów zagranicznych
  • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej za granica
  • doradztwo w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku jest STRATEGIA EKSPANSJI

Kontakt w sprawie programu:

Główny konsultant – Monika Ciszak