Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Inwestycyjne

GłównaOfertaDotacje UE
Inwestycyjne

Dotacje UE na inwestycje

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 preferowane są projekty inwestycyjne w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, licencji, patentów, know-how
  • zakup / leasing infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • zakup / amortyzacja gruntów
  • koszty budowy budynków, hal produkcyjnych, a także ich adaptacji
  • szkolenia pracowników związane z wdrożeniem inwestycji

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Monika Ciszak