Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Kujawsko-Pomorskie

GłównaOfertaDotacje UEInwestycyjne
Kujawsko-Pomorskie

RPO Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego oferuje przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim możliwość współfinansowania inwestycji, których efektem będzie:

  • rozpoczęcie produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów
  • świadczenie nowych lub ulepszonych usług
  • zwiększenie efektywności procesów wytwarzania
  • wdrożenie zasadniczej zmiany procesów wytwarzania

Aplikacje o dotacje można składać w 2017 roku.

Dofinansowanie może stanowić:

  • 55% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw mikro i małych
  • 45% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw średnich

Projekty można realizować wg dwóch schematów tj. o wartości do 1 mln zł. oraz powyżej.

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

  • zakup środków trwałych - np. maszyny, linie produkcyjne, komputery
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych - np. oprogramowanie, licencje, patenty, know-how
  • zakup nieruchomości
  • budowa hal produkcyjnych, budynków

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Monika Ciszak