Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Pomorskie

GłównaOfertaDotacje UEInwestycyjne
Pomorskie

RPO Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego oferuje przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim możliwość współfinansowania inwestycji, których efektem będzie:

 • rozpoczęcie produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów
 • świadczenie nowych lub ulepszonych usług
 • zwiększenie efektywności procesów wytwarzania
 • wdrożenie zasadniczej zmiany procesów wytwarzania

Aplikacje o dotacje można składać w 2017 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 mln zł.

Dofinansowanie może stanowić:

 • 55% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw mikro i małych
 • 45% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw średnich
 • 50% wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

 • zakup środków trwałych - np. maszyny, linie produkcyjne, komputery
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych - np. oprogramowanie, licencje, patenty, know-how
 • zakup nieruchomości
 • budowa hal produkcyjnych, budynków

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Monika Ciszak