Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Odnawialne źródła energii

GłównaOfertaDotacje UE
Odnawialne źródła energii

Dotacje UE na inwestycje w odnawialne źródła energii

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 możliwe jest pozyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne w odnawialne źródła energii w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną w oparciu o energię słoneczną,wiatrową, biogaz, biomasę, etc.

Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, zakłady komunalne i inne podmioty.

Dofinansowanie może wynieść nawet 85% wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • zakup nieruchomości
  • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu
  • usługi inwestora zastępczego, inspektora nadzoru, etc.
  • prace budowlane, adaptacyjne, instalacyjne
  • promocja i informacja

Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

Główny konsultant – Monika Ciszak