Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Rozwój Eksportu

GłównaOferta
Rozwój Eksportu

Wsparcie Rozwoju Eksportu

Na zlecenie klientów wykonujemy badania i analizy rynków zagranicznych w celu:

 • określenia popytu dla nowych produktów
 • znalezienia nowych odbiorców
 • znalezienia nowych dostawców
 • znalezienia podwykonawców
 • określenia strategii wejścia na rynek docelowy

Na działania te pomagamy pozyskać dotacje z programu “Paszport do eksportu”.

W ramach programu przygotowujemy Plany rozwoju eksportu, które są niezbędnym etapem w procesie uzyskaniu 75% dotacji na realizację następujących działań:

 • udział w imprezach wystawienniczo-targowych w roli wystawcy
 • udział w misjach gospodarczych za granicą
 • wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych na wybranych rynkach docelowych
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzania produktów na wybrane rynki
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy i/lub wzornictwa produktów

Koszt przygotowania Planu rozwoju eksportu jest dofinansowany w 80%.

Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz wymianie towarów i usług.

Przeprowadzamy akcje promocyjne i kampanie marketingowe.