Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

Systemy Zarządzania

GłównaOferta
Systemy Zarządzania

Systemy Zarządzania

Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania poprzez projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wg międzynarodowych standardów.

Nasza obecna oferta w tym zakresie obejmuje realizację szkoleń i usług doradczych projektowania, dokumentowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów:

 • zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm ISO 45001 / PN-N-18001 / standardu OHSAS 18001
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 • zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000
 • dla dostawców przemysłu samochodowego wg normy ISO TS 16949
 • zarządzania jakością dla wytwórców wyrobów medycznych wg normy ISO 13485
 • zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025
 • dla dostawców armii NATO wg standardu AQAP

Ponadto oferujemy usługi outsourcing-u utrzymania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie klienta, gdzie typowymi usługami są:

 • kontrola zapisów
 • „konserwacja” dokumentacji
 • wykonywanie auditów wewnętrznych
 • przygotowywanie przeglądów zarządzania
 • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • inicjowanie i wdrażanie działań doskonalących