Badania i Rozwój

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Badania i Rozwój

  Dotacje UE na projekty badawczo-rozwojowe

  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, które następnie powinny zostać wdrożone poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usługi na bazie wyników projektu.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • dla firm mikro i małych
  • 70-80% kosztów kwalifikowalnych dla badań przemysłowych
  • 45-60% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojowych
  • dla firm średnich
  • 60-75% kosztów kwalifikowalnych dla badań przemysłowych
  • 35-50% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojowych
  • dla firm dużych
  • 25-40% kosztów kwalifikowalnych dla prac rozwojwych zwiazanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

  Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników
  • zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych lub OBR
  • amortyzacja / leasing infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • zakup materiałów i sprzętu do badań
  • amortyzacja / wynajem / wieczyste użytkowanie gruntów i budynków
  • koszty utrzymania budynków, ich adaptacji, mediów

  Kontakt w sprawie programu:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content