Dotacje dla administracji i JST

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Dotacje dla administracji i JST

  Dotacje dla administracji i JST

  Administracja rządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w infrastrukturę, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, szkoleń pracowników, rozwoju e-usług, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

  Dostępne są programy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz programy na szczeblu krajowym:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Skip to content