Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

  Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa duże mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju infrastruktury transportowej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu terenu pod budowę, budowę hal produkcyjnych, szkoleń pracowników, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

  Dostępne są środki na szczeblu krajowym w ramach programów:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Skip to content