Dotacje dla przedsiębiorstw MSP

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Dotacje dla przedsiębiorstw MSP

  Dotacje dla przedsiębiorstw MSP

  Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu terenu pod budowę, budowę hal produkcyjnych, inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju eksportu, szkoleń pracowników, rozwoju e-usług, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

  Dostępne są programy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz programy na szczeblu krajowym:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Skip to content