Dotacje dla szpitali i placówek służby zdrowia

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Dotacje dla szpitali i placówek służby zdrowia

  Dotacje dla szpitali i placówek służby zdrowia

  Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, szpitale prywatne oraz innego rodzaju placówki służby zdrowia mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji i rozwoju infrastruktury zdrowotnej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, szkoleń pracowników, rozwoju e-usług, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

  Dostępne są środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach oraz na szczeblu krajowym:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Skip to content