Eksport

  Dotacje UE na promocję marki i rozwój eksportu

  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych i regionalnych specjalizacji, a także w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu.

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • w ramach pomocy publicznej
  • 50% wydatków kwalifikowalnych
  • w ramach pomocy de minimis
  • 85% kosztów kwalifikowalnych - dla mikro przedsiębiorstw
  • 75% kosztów kwalifikowalnych - dla małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowalnych - dla średnich firm

  Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • wyjazdy na targi branżowe
  • udział w targach w roli wystawcy
  • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  • wykonanie i/lub tłumaczenie na języki obce strony internetowej www
  • szkolenia nt. możliwości i zasad prowadzenia eksportu
  • usługi doradcze w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

  Wartości projektów różnią się w poszczególnych programach i mogą wynieść od 100 tys. do 1 mln zł.

  Kontakt w sprawie programu:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content