Go To Brand

  Go To Brand - dotacje na eksport

  Go To Brand to krajowy program rozwoju eksportu realizowany w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Można w nim aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest promocja marki i rozwój eksportu.

  Wnioski należy składać do 4 kwietnia 2019 roku.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w branżach uznanych za kluczowe dla polskiego eksportu jak m.in.:

  • sprzęt medyczny
  • kosmetyki
  • IT / ICT
  • meble
  • jachty i łodzie
  • polskie specjalności żywnościowe
  • usługi prozdrowotne
  • części samochodowe i lotnicze
  • maszyny i urządzenia
  • moda polska
  • budowa i wykańczanie budowli
  • biotechnologia i farmaceutyka

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • w ramach pomocy publicznej
  • 50% wydatków kwalifikowalnych
  • w ramach pomocy de minimis
  • 85% kosztów kwalifikowalnych - dla mikro przedsiębiorstw
  • 75% kosztów kwalifikowalnych - dla małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowalnych - dla średnich firm

  Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • wyjazdy na targi branżowe
  • udział w targach w roli wystawcy
  • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  • wykonanie i/lub tłumaczenie na języki obce strony internetowej www
  • szkolenia nt. możliwosci i zasad prowadzenia eksportu
  • usługi doradcze w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

  Maksymalna wartość projektu może wynieść 1 mln złotych.

  Kontakt w sprawie programu:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content