Zachodniopomorskie

Główna/Oferta/Dotacje UE/Eksport/
Zachodniopomorskie

  Dotacje UE na wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, można aplikować o dotacje UE na realizację projektów których celem jest rozwój eksportu i ekspancja na rynki zagraniczne przedsiębiorstw.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, prowadzące działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

  Wnioski należy składać w 2017 roku.

  Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 tys. złotych.

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 85% wydatków - w ramach pomocy de minimis
  • 50% wydatków - w ramach regionalnej pomocy publicznej

  Wydatki kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie oferty podczas targów
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawiennichych w charakterze wystawcy
  • udział w misjach zagranicznych połaczonych ze spotkaniami z kontrahentami
  • przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  • doradztwo w zakresie wyszukiwania kontrahentów zagranicznych
  • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej za granica
  • doradztwo w zakresie opracowania planów, analiz i strategii eksportowych

  Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku jest STRATEGIA EKSPANSJI

  Kontakt w sprawie programu:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content