Inwestycyjne

  Dotacje UE na inwestycje

  W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 preferowane są projekty inwestycyjne w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

  Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

  Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, licencji, patentów, know-how
  • zakup / leasing infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • zakup / amortyzacja gruntów
  • koszty budowy budynków, hal produkcyjnych, a także ich adaptacji
  • szkolenia pracowników związane z wdrożeniem inwestycji

  Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content