Kujawsko-Pomorskie

  RPO Kujawsko-Pomorskie

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego oferuje przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim możliwość współfinansowania inwestycji, których efektem będzie:

  • rozpoczęcie produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów
  • świadczenie nowych lub ulepszonych usług
  • zwiększenie efektywności procesów wytwarzania
  • wdrożenie zasadniczej zmiany procesów wytwarzania

  Aplikacje o dotacje można składać w 2017 roku.

  Dofinansowanie może stanowić:

  • 55% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw mikro i małych
  • 45% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw średnich

  Projekty można realizować wg dwóch schematów tj. o wartości do 1 mln zł. oraz powyżej.

  Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

  • zakup środków trwałych - np. maszyny, linie produkcyjne, komputery
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych - np. oprogramowanie, licencje, patenty, know-how
  • zakup nieruchomości
  • budowa hal produkcyjnych, budynków

  Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content