Pomorskie

  RPO Pomorskie

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego oferuje przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim możliwość współfinansowania inwestycji, których efektem będzie:

  • rozpoczęcie produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów
  • świadczenie nowych lub ulepszonych usług
  • zwiększenie efektywności procesów wytwarzania
  • wdrożenie zasadniczej zmiany procesów wytwarzania

  Aplikacje o dotacje można składać w 2017 roku.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 mln zł.

  Dofinansowanie może stanowić:

  • 55% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw mikro i małych
  • 45% wydatków kwalifikowalnych - dla przedsiębiorstw średnich
  • 50% wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis

  Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

  • zakup środków trwałych - np. maszyny, linie produkcyjne, komputery
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych - np. oprogramowanie, licencje, patenty, know-how
  • zakup nieruchomości
  • budowa hal produkcyjnych, budynków

  Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content