Odnawialne źródła energii

Główna/Oferta/Dotacje UE/
Odnawialne źródła energii

  Dotacje UE na inwestycje w odnawialne źródła energii

  W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 możliwe jest pozyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne w odnawialne źródła energii w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną w oparciu o energię słoneczną,wiatrową, biogaz, biomasę, etc.

  Uruchomione zostały już Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, zakłady komunalne i inne podmioty.

  Dofinansowanie może wynieść nawet 85% wydatków kwalifikowalnych.

  Koszty kwalifikowalne mogą obejmować m.in.:

  • zakup nieruchomości
  • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu
  • usługi inwestora zastępczego, inspektora nadzoru, etc.
  • prace budowlane, adaptacyjne, instalacyjne
  • promocja i informacja

  Kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz oceny możliwości pozyskania dofinansowania:

  Główny konsultant – Monika Ciszak

  Skip to content