Rozwój Eksportu

Główna/Oferta/
Rozwój Eksportu

  Wsparcie Rozwoju Eksportu

  Na zlecenie klientów wykonujemy badania i analizy rynków zagranicznych w celu:

  • określenia popytu dla nowych produktów
  • znalezienia nowych odbiorców
  • znalezienia nowych dostawców
  • znalezienia podwykonawców
  • określenia strategii wejścia na rynek docelowy

  Na działania te pomagamy pozyskać dotacje z programu “Paszport do eksportu”.

  W ramach programu przygotowujemy Plany rozwoju eksportu, które są niezbędnym etapem w procesie uzyskaniu 75% dotacji na realizację następujących działań:

  • udział w imprezach wystawienniczo-targowych w roli wystawcy
  • udział w misjach gospodarczych za granicą
  • wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych na wybranych rynkach docelowych
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzania produktów na wybrane rynki
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy i/lub wzornictwa produktów

  Koszt przygotowania Planu rozwoju eksportu jest dofinansowany w 80%.

  Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz wymianie towarów i usług.

  Przeprowadzamy akcje promocyjne i kampanie marketingowe.

  Skip to content