Systemy Zarządzania

Główna/Oferta/
Systemy Zarządzania

  Systemy Zarządzania

  Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania poprzez projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wg międzynarodowych standardów.

  Nasza obecna oferta w tym zakresie obejmuje realizację szkoleń i usług doradczych projektowania, dokumentowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów:

  • zarządzania jakością wg normy ISO 9001
  • zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm ISO 45001 / PN-N-18001 / standardu OHSAS 18001
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
  • zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000
  • dla dostawców przemysłu samochodowego wg normy ISO TS 16949
  • zarządzania jakością dla wytwórców wyrobów medycznych wg normy ISO 13485
  • zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025
  • dla dostawców armii NATO wg standardu AQAP

  Ponadto oferujemy usługi outsourcing-u utrzymania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie klienta, gdzie typowymi usługami są:

  • kontrola zapisów
  • „konserwacja” dokumentacji
  • wykonywanie auditów wewnętrznych
  • przygotowywanie przeglądów zarządzania
  • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • inicjowanie i wdrażanie działań doskonalących
  Skip to content