Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

ISO 14001:2015 – wdrożenie zmian do systemu środowiskowego

GłównaSzkolenia
ISO 14001:2015 – wdrożenie zmian do systemu środowiskowego

ISO 14001:2015 - wdrożenie zmian do systemu środowiskowego wg nowej normy

Celem szkolenia jest:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015 oraz zakresem zmian jakie należy wdrożyć w funkcjonującym Systemie Zarządzania Środowiskowego w celu jego recertyfikacji.

Miejsce:

Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 14001:2015
 • osoby pełniący funkcje i kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad Systemem Zarządzania Środowiskowego
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy działów ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania środowiskowego

Program szkolenia:

 • nowa terminologia w zakresie ochrony środowiska
 • nowe podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ryzyku biznesowym
 • kontekst organizacyjny
 • interes klientów i innych stron zainteresowanych
 • podejście procesowe
 • udokumentowana informacja
 • nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Środowiskowego
 • rola najwyższego kierownictwa i Pełnomocników
 • porównanie wymagań norm ISO 14001:2004 z ISO 14001:2015
 • dostosowanie funkcjonującego systemu do zmian normy ISO 14001:2015
 • droga do re/certyfikacji wg ISO 14001:2015
 • integracja z innymi systemami zarządzania

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

Czas trwania:

1 dzień

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

500 zł. netto / 615 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy