Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

ISO 14001+45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

GłównaSzkolenia
ISO 14001+45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

ISO 14001+45001/18001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Celem szkolenia jest:

Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001.

Miejsce:

Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice, Opole, Lublin, Koszalin, Olsztyn, Kielce, Kraków, Zielona Góra, Płock

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO 14001 oraz ISO 45001 /OHSAS/PN-N-18001
 • Auditorzy ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • specjaliści ds. bhp i/lub ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki i cele dotyczące bhp oraz ochrony środowiska
 • aspekty środowiskowe, ryzyko zawodowe
 • gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
 • wymagania normy ISO 14001:2015
 • wymagania normy ISO 45001:2018 i porównanie z OHSAS 18001 / PN-N-18001
 • rola i obowiązki Auditora wewnętrznego
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

Warsztaty:

 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • planowanie auditu
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról audorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu
 • spotkanie zamykające i prezentacja wyników auditu
 • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich

Czas trwania:

1 lub dni

Certyfikat:

Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

700 zł. netto / 861 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy