Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje wiążą się ze zmianami nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Państwa przedsiębiorstw i jak skutecznie przygotować się na te zmiany.

Dowiedz się więcej

Dotacje unijne na inwestycje

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych np. w zakresie wdrażania technologii, oprogramowania, zakupu maszyn i wyposażenia, budowy hal produkcyjnych, etc.

Nowe normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zostały opublikowane w 2015r. Rok 2018 przyniósł zmiany w normach ISO 22000 oraz ISO 19011 (metodyka auditowania) a także publikację długo oczekiwanej zupełnie nowej normy ISO 45001 dla systemu zarządzania bhp.

Dowiedz się więcej

previous arrow
next arrow
Slider

ISO 27001 + 9001 – Auditor i Pełnomocnik

GłównaSzkolenia
ISO 27001 + 9001 – Auditor i Pełnomocnik

ISO 27001 + 9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu

Celem szkolenia jest:

Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 oraz Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Miejsce:

Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO/IEC 27001 lub ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kadra kierownicza organizacji
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i niezgodności
 • metody analizy i szacowania ryzyka
 • podejście procesowe do zarządzania
 • dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji
 • cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
 • plany ciągłości działania
 • wymagania norm ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO 9001:2015
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • omówienie przykładowej procedury auditowania

Warsztaty:

 • dokumentowanie wyników szacowania ryzyka
 • dokumentowanie procesów
 • tworzenie polityk i celów
 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • zarządzanie programem auditów
 • planowanie auditów
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról auditorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu z auditu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich
 • case studies - analizy przypadków, identyfikacja niezgodności i podejmowanie działań zaradczych

Czas trwania:

2 lub 3 dni

Certyfikat:

Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 27001+9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena:

1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy