ISO 14001:2015 – wdrożenie zmian do systemu środowiskowego

Główna/Szkolenia/
ISO 14001:2015 – wdrożenie zmian do systemu środowiskowego

  ISO 14001:2015 - wdrożenie zmian do systemu środowiskowego wg nowej normy

  Celem szkolenia jest:

  Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015 oraz zakresem zmian jakie należy wdrożyć w funkcjonującym Systemie Zarządzania Środowiskowego w celu jego recertyfikacji.

  Miejsce:

  Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice

  Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

  Adresaci szkolenia:

  • osoby zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 14001:2015
  • osoby pełniący funkcje i kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • osoby odpowiedzialne za nadzór nad Systemem Zarządzania Środowiskowego
  • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
  • pracownicy działów ochrony środowiska
  • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania środowiskowego

  Program szkolenia:

  • nowa terminologia w zakresie ochrony środowiska
  • nowe podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ryzyku biznesowym
  • kontekst organizacyjny
  • interes klientów i innych stron zainteresowanych
  • podejście procesowe
  • udokumentowana informacja
  • nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • rola najwyższego kierownictwa i Pełnomocników
  • porównanie wymagań norm ISO 14001:2004 z ISO 14001:2015
  • dostosowanie funkcjonującego systemu do zmian normy ISO 14001:2015
  • droga do re/certyfikacji wg ISO 14001:2015
  • integracja z innymi systemami zarządzania

  Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

  Czas trwania:

  1 dzień

  Certyfikat:

  Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena:

  500 zł. netto / 615 złotych brutto na osobę

  Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

  Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

  Skip to content