ISO 14001+45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

Główna/Szkolenia/
ISO 14001+45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

  ISO 14001+45001/18001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

  Celem szkolenia jest:

  Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001.

  Miejsce:

  Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice, Opole, Lublin, Koszalin, Olsztyn, Kielce, Kraków, Zielona Góra, Płock

  Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

  Adresaci szkolenia:

  • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO 14001 oraz ISO 45001 /OHSAS/PN-N-18001
  • Auditorzy ISO 9001
  • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
  • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • specjaliści ds. bhp i/lub ochrony środowiska
  • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

  Program szkolenia:

  • terminologia i koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
  • polityki i cele dotyczące bhp oraz ochrony środowiska
  • aspekty środowiskowe, ryzyko zawodowe
  • gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
  • wymagania normy ISO 14001:2015
  • wymagania normy ISO 45001:2018 i porównanie z OHSAS 18001 / PN-N-18001
  • rola i obowiązki Auditora wewnętrznego
  • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011

  Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

  Warsztaty:

  • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
  • planowanie auditu
  • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
  • symulacja auditu - odgrywanie ról audorów
  • dokumentowanie niezgodności
  • przygotowanie raportu
  • spotkanie zamykające i prezentacja wyników auditu
  • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
  • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • wymiana doświadczeń auditorskich

  Czas trwania:

  1 lub dni

  Certyfikat:

  Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena:

  700 zł. netto / 861 złotych brutto na osobę

  Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

  Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

  Skip to content