ISO 27001 + 9001 – Auditor i Pełnomocnik

Główna/Szkolenia/
ISO 27001 + 9001 – Auditor i Pełnomocnik

  ISO 27001 + 9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu

  Celem szkolenia jest:

  Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 oraz Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

  Miejsce:

  Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Opole, Katowice

  Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

  Adresaci szkolenia:

  • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO/IEC 27001 lub ISO 9001
  • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
  • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • kadra kierownicza organizacji
  • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
  • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

  Program szkolenia:

  • terminologia i koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
  • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
  • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i niezgodności
  • metody analizy i szacowania ryzyka
  • podejście procesowe do zarządzania
  • dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania
  • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji
  • cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
  • plany ciągłości działania
  • wymagania norm ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO 9001:2015
  • kompetencje, rola i odpowiedzialności Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych
  • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
  • omówienie przykładowej procedury auditowania

  Warsztaty:

  • dokumentowanie wyników szacowania ryzyka
  • dokumentowanie procesów
  • tworzenie polityk i celów
  • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
  • zarządzanie programem auditów
  • planowanie auditów
  • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
  • symulacja auditu - odgrywanie ról auditorów
  • dokumentowanie niezgodności
  • przygotowanie raportu z auditu
  • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
  • dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • wymiana doświadczeń auditorskich
  • case studies - analizy przypadków, identyfikacja niezgodności i podejmowanie działań zaradczych

  Czas trwania:

  2 lub 3 dni

  Certyfikat:

  Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 27001+9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena:

  1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

  Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

  Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

  Skip to content