ISO 9001 + 14001 + 45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

Główna/Szkolenia/
ISO 9001 + 14001 + 45001 / 18001 – Auditor i Pełnomocnik

  ISO 9001 + 14001 + 45001 / 18001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników

  Celem szkolenia jest:

  Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001.

  Miejsce:

  Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Opole, Katowice, Lublin, Kraków, Kielce

  Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

  Adresaci szkolenia:

  • osoby zainteresowane poznaniem wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001/
  • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. ZSZ pragnący ugruntować swoją wiedzę
  • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • kandydaci na Auditorów wewnętrznych
  • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
  • pracownicy działów jakości, ochrony środowiska i bhp
  • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania i/lub auditowania

  Program szkolenia:

  • terminologia i koncepcja systemów zarządzania jakości, ochrony środowiska i bhp
  • podejcie procesowe do zarządzania
  • określanie kontekstu organizacji i wpływu stron zainteresowanych
  • koncepcja myślenia opartego na ryzyku
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
  • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
  • wymagania prawne
  • gotowość i reagowanie na wypadki oraz awarie
  • zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • rola i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa
  • kompetencje, rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników ds. ZSZ
  • wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 i porównanie z OHSAS/PN-N-18001
  • dostosowania funkcjonujacego systemu zarządzania do wymagań nowych wydań norm
  • planowanie i nadzorowanie wykonywania auditów wewnętrznych ZSZ
  • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo
  • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • narzędzia doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania

  Warsztaty:

  • projektowanie i auditowanie procesów
  • polityka i cele w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp
  • tworzenie procedur
  • tworzenie i zarządzanie programem auditów wewnętrznych
  • planowanie auditów
  • przygotowywanie listy pyteń kontrolnych (check list)
  • symulacja auditu
  • przygotowywanie raportu i prezentacja wyników auditu
  • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • wymiana doświadczeń Auditorów i Pełnomocników
  • case studies - przypadki auditowe, identyfikacja niezgodności i planowanie dziłań zaradczych

  Czas trwania:

  2 dni

  Certyfikat:

  Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena:

  1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

  Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

  Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

  Skip to content