ISO 9001:2015 – Auditor i Pełnomocnik

Główna/Szkolenia/
ISO 9001:2015 – Auditor i Pełnomocnik

  ISO 9001:2015 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników

  Celem szkolenia jest:

  Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowej normy ISO 9001 z 2015 roku.

  Miejsce:

  Warszawa, Płock, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Opole, Katowice, Kraków, Lublin

  Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów.

  Adresaci szkolenia:

  • osoby zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 9001:2015
  • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pragnący ugruntować swoją wiedzę
  • kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
  • kandydaci na Auditorów wewnętrznych
  • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
  • pracownicy działów jakości
  • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów jakosci i/lub auditowania

  Program szkolenia:

  • terminologia i koncepcja jakości
  • zasady zarządzania jakością
  • podejcie procesowe
  • określanie kontekstu organizacji i ryzyka biznesowego
  • zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Jakością
  • rola i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa
  • kompetencje, rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników ds. ISO 9001
  • wymagania normy ISO 9001:2015
  • dostosowania funkcjonującego systemu jakości do wymagań nowej normy
  • planowanie i nadzorowanie wykonywania wewnętrznych auditów jakości
  • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo
  • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • narzędzia doskonalenia Systemów Zarządzania Jakości

  Warsztaty:

  • projektowanie i auditowanie procesów
  • polityka i cele jakości
  • tworzenie procedur
  • planowanie i wykonywanie auditów wewnętrznych
  • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
  • inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • wymiana doświadczeń Auditorów i Pełnomocników

  Czas trwania:

  2 dni

  Certyfikat:

  Warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Cena:

  800 zł. netto / 984 złotych brutto na osobę

  Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

  Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

  Skip to content